• Itinerari Conceptes informàtics i estadística
  • Família Informàtica i comunicacions
  • Durada 30 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

General Weyler 103-107, Badalona - Aula Virtual
17/03/2021 - 19/05/2021 Dilluns i Dimecres (10:00 - 12:00) 15 places disponibles

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit principalment a aquelles persones que volen apendre els conceptes bàsics de la informàtica.

Objectius

Amb aquest curs aprendràs els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

Continguts

1. Breu introducció a la informàtica
1.1. Què és la informàtica? Definició
1.2. Conceptes bàsics: Hardware i Software
1.3. Evolució de la informàtica: passat, present i futur
1.4. Tipus de dispositius informàtics

2. L’ordinador: components i perifèrics
2.1. Components bàsics de l’ordinador:
2.2. CPU, Placa Base i memòries
2.3. Unitats d’emmagatzematge
2.4. Targetes gràfiques i de so
2.5. Tipus de connexions
2.6. Perifèrics:
2.7. Ratolí, teclat i monitor
2.8. Impressores
2.9. Altres perifèrics

3. Sistemes Operatius i gestió de documents
3.1. Sistemes operatius
3.2. Gestió de documents en Windows
3.3. Estructura de carpetes
3.4. Gestió d’arxius
3.5. Configuració i manteniment del Sistema Operatiu
3.6. Aplicacions
3.7. Programes de seguretat (Antivirus, Firewall, Anti Spyware, etc.)
3.8. Programes d’ofimàtica (processador de text, full de càlcul, presentacions i bases de dades)
3.9. Programes multimèdia
3.10. Altres aplicacions
3.11. Internet
3.12. Connexió a Internet
3.13. Navegadors
3.14. Correu electrònic
3.15. Serveis d’emmagatzematge en el núvol
3.16. Aplicacions de comunicació