• Itinerari ADGG0208 - Activitats administratives en la relació amb el client
  • Família CP
  • Durada 90 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Teams - Aula Virtual
14/03/2022 - 07/04/2022 Dilluns a Divendres (09:00 - 14:00) 18 places disponibles

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “ADGG0208- Activitats administratives en la relació amb el client”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Disposar els diferents elements materials i espais de treball aplicant criteris d’optimització de recursos, les normes de qualitat, seguretat i salut en processos d’enregistrament de dades en terminals informàtics.

C2 Identificar els criteris d’actuació professional pròpia en l’activitat d’enregistrament de dades, que permetin la integració i cooperació en grups contribuint a crear un clima de treball productiu, d’acord amb una ètica personal i professional definida.

C3 Aplicar tècniques mecanogràfiques en un teclat estès, amb precisió, velocitat i qualitat d’escriptura a el tacte a través d’aplicacions informàtiques específiques.

C4 Gravar dades de taules aplicant tècniques mecanogràfiques en un teclat numèric, amb precisió, velocitat i qualitat d’escriptura a el tacte a través d’aplicacions informàtiques específiques.

C5 Modificar els errors localitzats en l’enregistrament de dades ressaltant-i canviant-los mitjançant la utilització de confrontació de documents, regles ortogràfiques, mecanogràfiques i d’acord amb les normes estandarditzades de qualitat.

Continguts