• Itinerari ADGG0208 - Activitats administratives en la relació amb el client
  • Família CP
  • Durada 90 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Teams - Aula Virtual
19/04/2022 - 13/05/2022 Dilluns a Divendres (09:00 - 14:00) 18 places disponibles

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “ADGG0208- Activitats administratives en la relació amb el client”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Identificar l’estructura funcional d’organitzacions tipus i de l’Administració Pública, distingint els fluxos d’informació en les comunicacions orals o escrites, de forma presencial, telemàtica o electrònica, i els seus mitjans de canalització.

C2 Aplicar les tècniques de comunicació oral, presencial o telemàtica, transmetent informació d’acord amb els usos i costums socioprofessionals habituals d’organitzacions i interlocutors tipus.

C3 Aplicar el procés de recepció, acollida i registre de visites en situacions tipus desenvolupant les habilitats de comunicació convenients en cadascuna de les fases.

C4 Aplicar tècniques de comunicació escrita en la redacció i emplenament d’informació i documentació, oficial o privada, mitjançant la utilització de mitjans ofimàtics i electrònics.

C5 Aplicar les tècniques de registre públic i privat, i distribució de la informació i documentació, facilitant el seu accés, seguretat i confidencialitat.

Continguts