fbpx
 • Itinerari Finances i recursos humans
 • Família Gestió comptable
 • Durada 50 hores
 • Examen de certificació inclòs -

Grups

Badalona - Aula Virtual
19/09/2024 - 14/11/2024 Dimarts i Dijous (18:00 - 21:00)

A qui va dirigit

El curs d’Anàlisi de balanços és 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. 

Aquest curs va dirigit a les persones que vulguin adquirir  coneixements generals sobre els fonaments principals tècniques i instruments de l’anàlisi comptable i pressupostari.

Els cursos es fan en aula virtual a excepció de la primera sessió, que és presencial al centre per fer-vos entrega del material i per signar la documentació corresponent.

PLACES DISPONIBLES:

 • Treballadors en actiu: 70%
 • Aturats inscrits al SOC: 30

 

NIVELL DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL: 2

 

REQUISITS D’ACCÉS:

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la Universitat.

Objectius

Objectiu general:

 • Conèixer les principals tècniques i instruments de l’anàlisi comptable i pressupostari.

Objectius específics:

 • Introduir els participants en la metodologia comptable i en les aplicacions informàtiques per a comptabilitat.
 • Conèixer com s’elaboren els comptes anuals i la comptabilitat provisional.
 • Comprendre els processos de finançament.
 • Aprendre els processos relacionats amb l’anàlisi comptable.

Continguts

1. Metodologia comptable
1.1. Introducció. Compte: definició, estructura i elements
1.2. Classificació dels comptes i el seu tractament
1.3. Aplicació del conveni de càrrec i abonament de comptes
1.4. Sistema de partida doble

2. Elaboració dels comptes anuals
2.1. El balanç. Estructura
2.2. Compte de pèrdues i guanys
2.3. Presentació i elaboració

3. Processos de finançament
3.1. Anàlisi financera bàsic
3.2. Gestió de riscos
3.3. Processos i mecanismes de finançament

4. Anàlisi comptable
4.1. Anàlisi de rendibilitat
4.2. Anàlisi de solvència i liquiditat
4.3. Anàlisi d’eficiència i ràtios de mercat
4.4. Predicció de beneficis
4.5. Predicció de fallida

5. Comptabilitat provisional
5.1. Valors provisionals en els comptes anuals
5.2. Ajustaments

6. Aplicacions informàtiques
6.1. Programes de comptabilitat
6.2. Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques