fbpx
 • Itinerari Comptabilitat
 • Família Gestió comptable
 • Durada 50 hores
 • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

El curs d’Anàlisi de balanços és 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. 

Aquest curs va dirigit a les persones que vulguin adquirir  coneixements generals sobre els fonaments principals tècniques i instruments de l’anàlisi comptable i pressupostari.

Els cursos es fan en aula virtual a excepció de la primera sessió, que és presencial al centre per fer-vos entrega del material i per signar la documentació corresponent.

Poden accedir: 

 • Treballadors en actiu
 • Autònoms
 • Persones en situació d’ERTO

 

Places minoritàries:

 • Persones inscrites al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya).

En aquest cas a ser un curs (PS) no poden accedir treballadors de l’administració pública, però poden realitzar tots els cursos que pertanyen al programa (PT).

 

Objectius

Objectiu general:

 • Conèixer les principals tècniques i instruments de l’anàlisi comptable i pressupostari.

 

Objectius específics:

 • Introduir els participants en la metodologia comptable i en les aplicacions informàtiques per a comptabilitat.
 • Conèixer com s’elaboren els comptes anuals i la comptabilitat provisional.
 • Comprendre els processos de finançament.
 • Aprendre els processos relacionats amb l’anàlisi comptable.

Continguts

1. Metodologia comptable
1.1. Introducció. Compte: definició, estructura i elements
1.2. Classificació dels comptes i el seu tractament
1.3. Aplicació del conveni de càrrec i abonament de comptes
1.4. Sistema de partida doble

2. Elaboració dels comptes anuals
2.1. El balanç. Estructura
2.2. Compte de pèrdues i guanys
2.3. Presentació i elaboració

3. Processos de finançament
3.1. Anàlisi financera bàsic
3.2. Gestió de riscos
3.3. Processos i mecanismes de finançament

4. Anàlisi comptable
4.1. Anàlisi de rendibilitat
4.2. Anàlisi de solvència i liquiditat
4.3. Anàlisi d’eficiència i ràtios de mercat
4.4. Predicció de beneficis
4.5. Predicció de fallida

5. Comptabilitat provisional
5.1. Valors provisionals en els comptes anuals
5.2. Ajustaments

6. Aplicacions informàtiques
6.1. Programes de comptabilitat
6.2. Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques