fbpx
  • Itinerari (Cursos Online)
  • Família Comerç i màrqueting
  • Durada 40 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Curs - Aula Online
11/09/2024 - 22/10/2024 Dilluns a Diumenge (23:59 - 00:01)

A qui va dirigit

Dona un impuls a la teva carrera amb el nostre curs de Fonaments d’Administració de Salesforce CRM I! 🚀.

Descobreix els secrets d’una de les plataformes de gestió de clients més potents amb aquest programa de 40 hores, 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya!

🎓Accessible per a treballadors en actiu, autònoms i aturats inscrits en el SOC, aquest curs en línia t’ofereix l’oportunitat d’adquirir habilitats en Salesforce des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

🌟Sessions de tutoria personalitzades, et guiarem pas a pas perquè domines aquesta eina essencial i abastos les teves metes professionals.

No perdis l’oportunitat d’impulsar la teva carrera amb Salesforce CRM! 💼

Objectius

Amb la formació d’Analista de Negoci en Salesforce, l’alumne adquirirà els coneixements
inicials per a comprendre les necessitats de les empreses, capturar els requisits i col·laborar
amb les parts interessades per a donar suport al desenvolupament de solucions de Salesforce
que impulsin les millores empresarials.

Continguts

UNITAT 1 Interfície d’usuari (18 h)

1.1 Mostrar contingut o modificar dades de Salesforce utilitzant una pàgina de Visualforce i els
controladors o extensions apropiats segons calgui
1.2 Descriure el marc de components Lightning, els seus avantatges i els tipus de contingut que es
poden incloure en un component Web Lightning.
1.3 Com evitar vulnerabilitats de seguretat a la interfície d’usuari ia l’accés a dades
1.4 Mostrar i utilitzar components d’interfície d’usuari personalitzats, incloent-hi Lightning
Components, Flow i Visualforce.
1.5 Descriure els casos dús i les pràctiques recomanades per als esdeveniments de components
web Lightning.
1.6 Implementar Apex per treballar amb diversos tipus de components de pàgina, incloent
Lightning Components, Flow, Next Best Actions, etc.

UNITAT 2 Proves, depuració i desplegament (21 h)
2.1 Escriure i executar proves per a desencadenadors, controladors, classes, fluxos i processos
utilitzant diverses fonts de dades de prova.
2.2 Descriure com abordar la depuració de problemes del sistema i la supervisió de fluxos,
processos i treballs asíncrons i per lots, etc.
2.3 Com i quan utilitzar les eines de Salesforce Developer com Salesforce DX, Salesforce CLI i
Developer Console.
2.4 Descriure els entorns, requisits i processos per implementar codi i configuracions associades.

Energia renovable: objectius ambiciosos per a Europa (1 h)
Continguts que es tractaran durant el desenvolupament del curs:
1. Decisió sobre els nous objectius de la UE en matèria d’energies renovables per al
2030
2. Augment de la quota d’energies renovables en tots els sectors de la UE
3. Objectius d’energies renovables a nivell nacional