• Itinerari Comptabilitat
  • Família Gestió comptable
  • Durada 60 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Teams - Aula Virtual
17/10/2022 - 14/12/2022 Dilluns i Dimecres (18:00 - 21:00) 5 places disponibles
Teams - Aula Virtual
02/11/2022 - 14/12/2022 Dilluns a Divendres (18:30 - 20:30) 1 places disponibles

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit a aquelles persones que volen introduir-se al món de la comptabilitat. Aquest curs és bàsic, per la qual cosa, poden accedir alumnes sense cap classe de coneixement de la matèria.

 

Objectius

Objectius generals:

– Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
– Definir els objectius de la comptabilitat.
– Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

Objectius específics:

– Iniciar al alumne en els conceptes bàsics.
– Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
– Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
– Ensenyar li determinats temes concrets d’aplicació general.
– En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

Continguts

1. El patrimoni.
1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.2. Els llibres comptables
2.2.1. Diari
2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament

3. Tractament comptable de les existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes
3.3. La periodificació d’existències
3.4. El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l’IVA
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final
4.2. Definició de l’IVA
4.3. Meritament de l’IVA.
4.4. Comptabilització de l’IVA

5. Amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.