fbpx
 • Itinerari Finances i recursos humans
 • Família Gestió comptable
 • Durada 60 hores
 • Examen de certificació inclòs -

Grups

Badalona - Aula Virtual
17/09/2024 - 21/11/2024 Dimarts i Dijous (18:00 - 21:00)

A qui va dirigit

El curs de comptabilitat bàsica és un curs 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. 

Està dirigit a aquelles persones que volen començar a introduir-se en el sector de la comptabilitat. En ser un curs inicial, no necessites tenir coneixements previs d’aquesta matèria, ja que, en aquest curs aprendràs tot des de zero.

T’aconsellem que posteriorment de finalitzar el curs, facis el de “comptabilitat informatitzada”, perquè d’aquesta manera podràs augmentar els coneixements a nivell més alt.

Els cursos es fan en aula virtual a excepció de la primera sessió, que és presencial al centre per fer-vos entrega del material i per signar la documentació corresponent.

PLACES DISPONIBLES:

 • Treballadors en actiu: 70%
 • Aturats inscrits al SOC: 30

 

NIVELL DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL: 2

 

REQUISITS D’ACCÉS:

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la Universitat.

Objectius

Objectius generals:

– Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
– Definir els objectius de la comptabilitat.
– Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

Objectius específics:

– Iniciar al alumne en els conceptes bàsics.
– Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
– Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
– Ensenyar li determinats temes concrets d’aplicació general.
– En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

Continguts

1. El patrimoni.
1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.2. Els llibres comptables
2.2.1. Diari
2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament

3. Tractament comptable de les existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes
3.3. La periodificació d’existències
3.4. El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l’IVA
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final
4.2. Definició de l’IVA
4.3. Meritament de l’IVA.
4.4. Comptabilització de l’IVA

5. Amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.