fbpx
  • Itinerari Desenvolupament aplicacions
  • Família Android
  • Durada 80 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest curs és 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el fons social europeu.

Poden accedir treballadors en actiu (règim general i autònoms) i, en un percentatge menor, persones en situació d’atur inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Objectius

Aprendre a configurar un entorn de desenvolupament i aplicar tècniques per crear aplicacions amb dispositius Android.

Aprendre els coneixements necessaris per crear, desenvolupar i optimitzar aplicacions en Android. (Per fer aquest curs cal haver fet el curs de desenvolupament d’aplicacions en Android nivell bàsic o demostrar els coneixements necessaris).

Continguts

PRIMERA PART DEL CURS

1. Disseny d’aplicacions
1.1. Programació orientada a objectes
1.2. Introducció a la programació en xarxa
1.3. Java Database Connectivity (JDBC)
1.4. Construcció d’interfícies gràfiques d’usuari (GUI) en JAVA

2. Entorn gràfic de l’App
2.1. Aprèn a configurar l’entorn de desenvolupament (Android SDK + Eclipse)
2.2. Disseny de l’esquelet de l’aplicació
2.3. Components d’una app
2.4. Gestió de permisos
2.5. Connecta la teva app amb dades externes (Content Providers)
2.6. Gestiona tots els recursos de l’app (Resource Managers)
2.7. Depura i optimitza la teva app

3. Multitasca
3.1. Processos simultanis. Threads i taskes asíncrones
3.2. Utilitzant dades en local:
3.3. Utilitzant dades en remot amb webservices:
3.4. Aprendre a fer servir les tècniques de geo-posicionament: GPS/Wi-fi
3.5. Notificacions locals i remotes (Push Notifications).

SEGONA PART DEL CURS

1. Desenvolupament d’aplicacions amb interfícies complexes per Android.
2. Consideracions a tenir en el desenvolupament i disseny d’aplicacions per mòbils i tauletes.
3. Emmagatzemament de la informació.
4. Serveis web: connexió i tecnologies.
5. APIS
6. Desenvolupament d’una App.
7. Validació de l’App.