fbpx
  • Itinerari (Cursos Online)
  • Família -
  • Durada 40 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Curs - Aula Online
03/07/2024 - 02/09/2024 Dilluns a Diumenge (00:01 - 23:59)
Curs - Aula Online
07/05/2024 - 21/06/2024 Dilluns a Diumenge (00:01 - 23:59)

A qui va dirigit

Impulsa la teva carrera amb el nostre curs d’Introducció a Salesforce! 🚀

Descobreix el potencial d’una de les plataformes líders en gestió de relacions amb clients (CRM) amb un programa de 40 hores 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. Aquest curs en línia ofereix una oportunitat única per a treballadors en actiu, autònoms i aturats inscrits en el SOC d’adquirir habilitats en Salesforce des de la comoditat de la seva llar. Amb accés a tutories personalitzades, et guiem pas a pas perquè domines aquesta poderosa eina i desbloqueges noves oportunitats professionals.

Aprofita aquesta oportunitat i porta la teva carrera al següent nivell amb Salesforce!” 🌟

Objectius

Objectius generals
Conèixer els pilars del desenvolupament a la plataforma: complementant el curs d’Introducció al desenvolupament a Salesforce CRM, s’aborden temes d’interfície d’usuari i totes les tecnologies i les eines que Salesforce ofereix en aquest aspecte. Així com la realització de proves per realitzar desenvolupaments robusts i escalables

Objectius específics
Conèixer i utilitzar components d’interficie d’usuari personalitzats
Saber implementar mesures de seguretat a l’interficie d’usuari i les dades
Saber implementar aplicacions en el context adequat amb diversos components de l’interficie d’usuari
Conèixer i aplicar els processos de depuració de problemes del sistema
Saber quan i com utilitzar les eines de Salesforce Developer

Continguts

UNITAT 1 Interfície d’usuari
1.1 Mostrar contingut o modificar dades de Salesforce utilitzant una pàgina de Visualforce i els controladors o extensions apropiats segons calgui
1.2 Descriure el marc de components Lightning, els seus avantatges i els tipus de contingut que es poden incloure en un component Web Lightning.
1.3 Com evitar vulnerabilitats de seguretat a la interfície d’usuari ia l’accés a dades
1.4 Mostrar i utilitzar components d’interfície d’usuari personalitzats, incloent-hi Lightning Components, Flow i Visualforce.
1.5 Descriure els casos dús i les pràctiques recomanades per als esdeveniments de components web Lightning.
1.6 Implementar Apex per treballar amb diversos tipus de components de pàgina, incloent Lightning Components, Flow, Next Best Actions, etc.

UNITAT 2 Proves, depuració i desplegament
2.1 Escriure i executar proves per a desencadenadors, controladors, classes, fluxos i processos utilitzant diverses fonts de dades de prova.
2.2 Descriure com abordar la depuració de problemes del sistema i la supervisió de fluxos, processos i treballs asíncrons i per lots, etc.
2.3 Com i quan utilitzar les eines de Salesforce Developer com Salesforce DX, Salesforce CLI i Developer Console.
2.4 Descriure els entorns, requisits i processos per implementar codi i configuracions associades.