fbpx
  • Itinerari Social Media
  • Família -
  • Durada 60 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit a professionals amb una activitat lligada a la presència digital de la seva organització o empresa, marca o perfil professional, tant des del punt de visita de la comunicació com del màrqueting, i adaptats al treball dins l’entorn on-line.

PLACES DISPONIBLES:

  • Treballadors en actiu: 70%
  • Aturats inscrits al SOC: 30%

NIVELL DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL: 2
REQUISITS D’ACCÉS:

Certificat de professionalitat de nivell 1.

Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).

Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) oequivalent.

Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.

Certificat de professionalitat de nivell 2.

Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.

Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.

Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat-

Altres acreditacions/ titulacions: FCOV22 Comunicació en llengua castellana N2 o, en defecte d’això, superar una prova de comprensió lectora bàsica.

Objectius

Amb el curs d’Elaboració d’un pla de màrqueting aprendrem a comparar i sel·leccionar els canals i eines digitals per a dissenyar un pla d’ e-màrqueting. Organitzarem els recursos tècnics, humans i materials per a desenvolupar les accions del pla de màrqueting. I finalment, farem ús de tècniques i eines de gestió per a implementar-lo.

Continguts

1. Comunicació digital i mitjans digitals

2. Principals canals digitals per promoure la venda online
2.1. Publicitat on-line en pantalla.
2.2. Vídeo.
2.3. Màrqueting móvil.
2.4. Responsive Websites.
2.5. E-mail màrqueting.
2.6. Màrqueting de reus socials.
2.7. Màrqueting d’afiliació.

3. Eines per a millorar els resultats de les accions de e-màrqueting
3.1. Eines de publicitat online.
3.2. Eines de distribució en línea.
3.3. Eines per processar els pagaments online.
3.4. Eines de servei al client online.
3.5. Creació de continguts.
3.6. Eines per a la publicitat a les xarxes socials.
3.7. Màrqueting de correu electrònic.
3.8. Màrqueting de motors de cerca (SEM) com Google AdWords.
3.9. Eines d’optimització.

4. Assignació i organització de recursos disponibles per a la implementació de les activitats de l’e-màrqueting
4.1. Concepte del pressupost de màrqueting.
4.2. Etapes d’el·laboració del pressupost.
4.3. Construcció del pressupost.
4.4. Planificació pressupostària: la ratio de conversió.
4.5. Programa de treball i estratègies d’anàlis.