fbpx
  • Itinerari COMT0411- Gestió comercial de vendes
  • Família CP
  • Durada 90 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “COMT0411- Gestió comercial de vendes”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Calcular i definir la força de vendes i les característiques de l’equip comercial d’acord amb uns objectius comercials i pressupost definits prèviament.

C2 Aplicar tècniques d’organització i gestió comercial per assolir o millorar uns objectius de venda previstos per a un equip comercial

C3 Determinar estils de comandament i lideratge d’equips de comercials d’acord amb diferents objectius comercials, valors, cultura i identitat corporativa.

C4 Aplicar mètodes d’avaluació i control en el desenvolupament i execució de plans de venda i acompliment dels membres de l’equip comercial.

C5 Definir plans de formació i reciclatge d’equips de comercials segons diferents objectius i requeriments.

C6 Aplicar estratègies de resolució i negociació en diferents situacions de conflicte habituals en equips de comercials.

 

Continguts