fbpx
  • Itinerari Estructura i organització
  • Família Gestió
  • Durada 50 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit a professionals que volen optimitzar les seves tasques laborals i ser més eficients amb els recursos que tenen.

Objectius

Objectius generals:

– Optimitzar les seves tasques laborals a través de les funcions de Project Manager.
– Adquirir els coneixements i les habilitats en l’ús de les tècniques del programa informàtic de gestió de projectes -informàtics.
– Planificar, distribuir recursos, assignar tasques, controlar costos i atendre els terminis de lliurament. Planejar i controlar amb eficiència i eficàcia els projectes a emprendre utilitzant MS Project com a eina de gestió informatitzada.

Objectius específics:

– Identificar i fer servir la metodologia de treball de Project manager.
– Definir les fases de preparació, programació i seguiment de projectes.
– Establir els principis dels diferents projectes que l’eina permet gestionar.
– Generar, modificar i personalitzar informes i projectes.
– Establir calendaris d’elaboració de projectes concrets mitjançant Microsoft Project.

Continguts

1. Fase de preparació del projecte
1.1. La gestió de projectes.
1.2. Introducció a MS Project com a eina de gestió informatitzada de projectes.

2. Fase de programació del projecte
2.1. Programació de tasques amb MS Project.
2.2. Programació de recursos amb MS Project.
2.3. Programació de calendaris amb MS Project.
2.4. Assignació de costos amb Ms Project.

3. Fase de seguiment del projecte.