• Itinerari IFCD0210- Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web
  • Família CP
  • Durada 90 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Teams - Aula Virtual
20/09/2022 - 14/10/2022 Dilluns a Divendres (15:00 - 18:00) 18 places disponibles

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “IFCD0210- Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Establir els processos d’instal·lació i distribució de l’aplicació en diferents àmbits d’implantació

C2 Elaborar i mantenir la documentació aplicació web utilitzant eines de generació de documentació i controlant les versions

C3 Seleccionar i emprar mètodes i jocs de proves per verificar les funcionalitats i les especificacions de rendiment de l’aplicació web

Continguts