fbpx
  • Itinerari Fiscalitat
  • Família Gestió
  • Durada 20 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest curs D’IRPF va dirigit a totes les persones que volen aprendre a dominar el tema dels impostos, no fa falta tenir coneixements previs, ja que és un curs bàsic en el qual s’enfoca en temes específics i els quals podràs veure en el programa del curs.

A més és un curs 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Poden accedir:

  • Treballadors en actiu
  • Autònoms
  • Persones en situació d’ERTO

 

Places minoritàries:

  • Persones inscrites al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)

En aquest cas a ser un curs (PS) no poden accedir treballadors de l’administració pública, però poden realitzar tots els cursos que pertanyen al programa (PT).

Objectius

  • Conèixer l’impost sobre la renda de les persones físiques i les obligacions de l’empresa en relació amb l’impost.

Continguts

1. Fet imposable: àmbit material, subjectiu i temporal. La determinació de la base i liquidable
2. Rendiments del treball
3. Rendiments d’activitats econòmiques
4. Rendiments del capital i imputacions de rendes immobiliàries
5. Guanys i pèrdues patrimonials
6. Habitatge habitual
7. Liquidació de l’impost, base imposable, tarifa, deduccions, tributació conjunta i gestió de l’IRPF