• Itinerari SalesForce (cursos online)
  • Família -
  • Durada 80 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Badalona - Aula Online
03/04/2023 - 07/05/2023 Dilluns a Divendres (00:00 - 00:00) 18 places disponibles
Badalona - Aula Online
10/04/2023 - 14/05/2023 Dilluns a Divendres (00:00 - 00:00) 18 places disponibles
Badalona - Aula Online
17/04/2023 - 21/05/2023 Dilluns a Divendres (00:00 - 00:00) 20 places disponibles
Badalona - Aula Online
24/04/2023 - 29/05/2023 Dilluns a Divendres (00:00 - 00:00) 18 places disponibles

Objectius

Objectius generals

Adquirir els coneixements inicials per desenvolupar Salesforce des de zero, establint els paràmetres principals amb l’objectiu que l’empresa pugui implantar aquest sistema.

La Certificació de Desenvolupador Salesforce és una titulació oficial, que verifica els coneixements necessaris que ha de disposar l’usuari per a desenvolupar la plataforma, eixamplant les potencialitats del CRM Salesforce. Iniciar la preparació per a aquesta certificació oficial de CRM Salesforce.

Objectius específics

Conèixer els pilars del desenvolupament a la plataforma: El coneixement dels patrons de disseny, l’arquitectura i les característiques del component Lightning.

Comprendre els diferents escenaris on es poden utilitzar les eines declaratives i saber quan utilitzar solucions personalitzades. Utilització de la implementació de processos, coneixement dels límits, maneig d’excepcions i ordre d’execució dels esdeveniments a Salesforce.

Continguts

UNITAT 1. Fonaments del desenvolupament 
1.1. Comprendre els conceptes bàsics i els lineaments de disseny. (Arquitectura MVC i enteniment de components Lightning).
1.2. Casos d’ús comuns i millors pràctiques per a personalitzacions declaratives versus programàtiques. (inclosos límits reguladors, camps de fórmula i resums acumulatius).
1.3. Determinar, crear i accedir al model de dades adequat. (inclosos objectes, camps, relacions i ID externs).
1.4. Identificar les opcions i consideracions en importar i exportar dades a entorns de desenvolupament.

UNITAT 2. Lògica de Processos 
2.1. Identificar les capacitats de les funcions d’automatització de processos declaratius.
2.2. Declarar variables, constants, mètodes i utilitzar modificadors i interfícies de Apex.
2.3. Utilitzar i aplicar sentències de flux de control d’Apex.

2.4. Escriure sentències SOSL, SOQL i DML a Apex.
2.5. Millors pràctiques per escriure classes i disparadors d’Apex.
2.6. Identificar les implicacions dels límits a les transaccions d’Apex.
2.7. Descriure la relació entre les transaccions d’Apex, l’ordre d’execució de desament i el potencial de recursivitat i cascada.
2.8. Implementar el maneig d’excepcions a Apex. (incloses les excepcions personalitzades segons calgui).
2.9. Utilitzar les funcionalitats declaratives i Apex per automatitzar la lògica empresarial.