fbpx
  • Itinerari IFCD0210- Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web (PQ)
  • Família CP
  • Durada 240 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “IFCD0210- Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Crear components programari amb tecnologies de desenvolupament orientades a objectes

C2 Desenvolupar components que permetin l’accés i la manipulació de les informacions suportades en bases de dades i altres estructures

C3 Seleccionar i emprar serveis distribuïts per a la seva integració en l’aplicació web

 

Continguts