fbpx
 • Itinerari Nòmines
 • Família Nòmines
 • Durada 30 hores
 • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

IMPORTANT: Només poden realitzar-ho persones que tinguin coneixements bàsics relacionats amb aquest camp tant de manera acadèmica com laboral.

Nòmines i Seguretat Social és un curs dirigit a aquell públic que està interessat a aprendre el funcionament de les nòmines i domini d’aquest. A més és un curs que t’ajudarà a entendre amb més claredat les diferents components que formar la nòmina.

Si baixes una mica més, trobaràs l’objectiu que té aquest curs i si baixes més el contingut del curs.

A més és un curs 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya, així que no pots perdre’t aquesta oportunitat. I si quan finalitzis el curs, t’ha agradat molt i el trobes interessant tenim la segona part “Nòmines i Seguretat Social II” en la qual tens prioritat de plaça.

Poden accedir:

 • Treballadors en actiu
 • Autònoms
 • Persones en situació d’atur

Tenim places minoritàries:

 • Persones inscrites al SOC (servei d’ocupació de Catalunya)

IMPORTANT!

 • En aquest cas a ser un curs (PS) no poden accedir treballadors de l’administració pública, però poden realitzar tots els cursos que pertanyen al programa (PT).

Objectius

Objectius generals:

 • Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l’empresa així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
 • Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d’ una aplicació.

 

Objectius específics:

 • Comprendre la relació entre salari i treball.
 • Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col·lectiu de referència.
  Identificar la utilitat del full de salari.
 • Conèixer els diferents apartats del full de salari.
 • Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
 • Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i indemnitzacions, etc.
 • Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
 • Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
 • Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.
 • Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
 • Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines.

Continguts

1. El contracte de treball
1.1. Definició
1.2. Objecte i característiques
1.3. Requisits

2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
2.2. Elaboració i contingut

3. Rebut de salaris
3.1. El salari
3.2. Salari i la seva regulació legal
3.3. El full de salari com a element de prova
3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats

4. Nòmines
4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

5. Cotització a la seguretat social
5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
5.2. El càlcul de les bases de cotització
5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social