fbpx
  • Itinerari ADGG0208 - Activitats administratives en la relació amb el client
  • Família CP
  • Durada 160 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “ADGG0208- Activitats administratives en la relació amb el client”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Aplicar les tècniques de comunicació comercial en les operacions de compravenda, a través dels diferents canals de comercialització, atenent a criteris de qualitat de servei d’atenció a client.

C2 Efectuar els processos de recollida, canalització i / o resolució de reclamacions, i seguiment de clients en els serveis postvenda.

C3 Confeccionar els documents bàsics de les operacions de compravenda, utilitzant els mitjans informàtics o telemàtics, realitzant els càlculs necessaris i aplicant la legislació mercantil i fiscal vigent.

C4 Aplicar mètodes de control d’existències, tenint en compte els principals sistemes de gestió de magatzem i les tipologies de productes i / o serveis, en diferents activitats empresarials.

C5 Utilitzar aplicacions informàtiques de gestió comercial, magatzem i / o facturació, registrant la informació i obtenint la documentació requerida en les operacions de compra i venda.

 

Continguts