fbpx
  • Itinerari COMT0411- Gestió comercial de vendes
  • Família CP
  • Durada 120 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “COMT0411- Gestió comercial de vendes”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Obtenir les dades i informació comercial que permeti la definició de diferents estratègies i plans comercials d’acord amb uns objectius establerts.

C2 Organitzar la informació i dades comercials obtinguts de productes, serveis, clients i competència de manera que es garanteixi la seva integritat, utilització i actualització periòdica utilitzant aplicacions informàtiques adequades.

C3 Analitzar la informació comercial aplicant les tècniques d’anàlisi adequades per a la detecció d’oportunitats de negoci i definició de plans de venda efectius.

C4 Determinar els elements dels contractes i acords comercials amb intermediaris, fabricants i clients, segons la normativa vigent i usos habituals de el sector, amb i sense exclusivitat, discriminant les obligacions i drets que deriven a les parts.

C5 Aplicar tècniques de control de productes i gestió de comandes habituals en la gestió comercial de vendes per assegurar el proveïment i capacitat de prestació de servei.

Continguts