fbpx
 • Itinerari Adobe
 • Família Arts gràfiques
 • Durada 45 hores
 • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

El curs d’Adobe Premiere és 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Aquest curs va dirigit a les persones que vulguin adquirir  coneixements generals sobre els fonaments de l’edició de vídeo i el món digital, així com de la narració i el muntatge audiovisual. Pinzellades que permetran utilitzar aquesta aplicació amb total criteri i amb determinació.

Els cursos es fan en aula virtual a excepció de la primera sessió, que és presencial al centre per fer-vos entrega del material i per signar la documentació corresponent.

El centre no proporciona la llicència del programa. Per a un correcte seguiment de les classes, és necessari que l’alumne tingui instal·lat el programa corresponent al seu ordinador abans de l’inici del curs.

PLACES DISPONIBLES:

 • Treballadors en actiu: 70%
 • Aturats inscrits al SOC: 30%

En aquest cas a ser un curs (PS) no poden accedir treballadors de l’administració pública, però poden realitzar tots els cursos que pertanyen al programa (PT).

NIVELL DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL: 2

REQUISITS D’ACCÉS:

 • Certificat de professionalitat de nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau mitjà) o equivalent.
 • Certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat.

Objectius

Objectiu general:

 • Adquirir els coneixements, habilitats i destreses necessàries per utilitzar les eines necessàries en l’edició de vídeo.

 

Objectius específics:

 • Conèixer les principals característiques de l’edició de vídeos per poder realitzar una òptima pel·lícula utilitzant Adobe Premiere. Aplicar la diferent tipologia existent de filtres d’Adobe Premiere en la correcta i òptima creació i edició de pel·lícules i vídeos.
 • Conèixer les característiques de l’àudio en Adobe Premiere per aconseguir la seva correcta aplicació en vídeos i pel·lícules.

Continguts

1. Edició de vídeo

2. Edició d’una pel·lícula Adobe Premiere

3. Filtres

4. Àudio

5. Creació de titulars