fbpx
  • Itinerari Idioma i comerç
  • Família -
  • Durada 90 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “COMT0411- Gestió comercial de vendes”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Si vols fer aquest curs d’anglès, descarrega la següent prova de nivell clicant el següent enllaç; PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS i envia-la a [email protected]

 

Objectius

C1 Interpretar la informació d’un discurs oral, en llengua estàndard, tant en viu com retransmès, en diferents situacions-tipus de relació amb un client / consumidor.

C2 Interpretar de forma eficaç informació rellevant continguda en textos escrits i documents comercials bàsics utilitzant les eines d’interpretació, manuals i informàtiques, i fonts d’informació adequades.

C3 Produir missatges orals en situacions de relació amb un client per satisfer les seves necessitats.

C4 Redactar i emplenar documentació comercial bàsica utilitzant les eines d’interpretació, manuals i informàtiques, i fonts d’informació adequades.

C5 Interactuar oralment amb fluïdesa i espontaneïtat, en situacions de relació de comunicació interpersonal amb un client / consumidor.

Continguts