fbpx
  • Itinerari Per a dones
  • Família CP
  • Durada 40 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

Objectius

Ofimàtica Inicial és un curs dirigit específicament per a dones que vulguin actualitzar-se en el món digital i financer. A més, és un curs pràctic i ràpid de realitzar, en el qual aprendràs a solucionar problemes relacionades amb l’ofimàtica i el sector digital. No s’exigeix cap requisit per accedir a la formació, tot i que s’han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Està dirigit a aquelles persones que volen començar a introduir-se en el sector de la comptabilitat. En ser un curs inicial, no necessites tenir coneixements previs d’aquesta matèria, ja que, en aquest curs aprendràs tot des de zero.

El més important és que per a poder cursar-ho has d’estar inscrita en el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), estigues en situació d’atur o sigues treballadora en actiu.

Finalment, el curs és 100% subvencionat i no té cap cost per a l’alumna. Oferim una alta qualitat en els nostres cursos per a donar un bon servei i aconseguir que l’alumnat pugui adquirir tots els coneixements que necessita.

Continguts

Aplicar estratègies d’optimització en la cerca, emmagatzematge i gestió de la informació digital i mètodes de gestió, estructuració i anàlisi d’informació i dades per obtenir-ne la màxima eficiència.