fbpx
  • Itinerari Informàtica
  • Família Dades
  • Durada 40 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Badalona - Aula Virtual
04/03/2024 - 22/04/2024 Dilluns i Dimecres (18:00 - 21:00)

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit a aquelles persones interessades en la intel·ligència de negocis, però vol obtenir una formació complementària més tècnica en la gestió i anàlisi de dades per a la presa de decisió.

A més és un curs 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Poden accedir:

  • Treballadors en actiu
  • Autònoms

 

Tenim places minoritàries:

  • Persones inscrites al SOC (servei d’ocupació de Catalunya)

 

IMPORTANT!

En aquest cas a ser un curs (PS) no poden accedir treballadors de l’administració pública, però poden realitzar tots els cursos que pertanyen al programa (PT).

Objectius

Objectiu general:

  • Oferir una visió teòrica i pràctica de les tecnologies i mètodes per l’exploració de manera innovadora de grans fons de dades obertes.

Objectius específics:

  • Plantejar les oportunitats de l’aplicació de la metodologia i tecnologies Big Data i els requeriments per la seva implantació, fent un recorregut per les tècniques més comunes per la recollida, anàlisi i visualització de grans volums de dades no estructurades.
  • Proporcionar pistes de com innovar en els processos socials i productius per superar limitacions dels plantejaments actuals.

Continguts

1. Introducció a Big Data. La cadena de valor. Ecosistema d’eines per Big Data.
2. Introducció a estadística per Big Data
3. Introducció a programació per Big Data
4. Ingesta i preparació de dades. Infraestructura i eines emprades
5. Procediments per l’anàlisi de dades
6. Explotació i visualització de dades