• Itinerari Anàlisis de dades
  • Família Dades
  • Durada 40 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit a professionals que tracten amb un gran volum de dades i volen treure profit de la informació d’aquestes.

Objectius

Objectiu general:

– Oferir una visió teòrica i practica de les tecnologies i mètodes per la exploració de manera innovadora de grans fons de dades obertes.

Objectius específics:

– Plantejar les oportunitats de l’aplicació de la metodologia i tecnologies Big Data i els requeriments per la seva implantació, fent un recorregut per les tècniques més comunes per la recollida, anàlisi i visualització de grans volums de dades no estructurades.
– Proporcionar pistes de com innovar en els processos socials i productius per superar limitacions dels plantejaments actuals.

Continguts

1. Introducció a Big Data. La cadena de valor. Ecosistema d’eines per Big Data.
2. Introducció a estadística per Big Data
3. Introducció a programació per Big Data
4. Ingesta i preparació de dades. Infraestructura i eines emprades
5. Procediments per l’anàlisi de dades
6. Explotació i visualització de dades