fbpx
  • Itinerari Informàtica
  • Família Dades
  • Durada 40 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit a aquelles persones interessades en la intel·ligència de negocis, però vol obtenir una formació complementària més tècnica en la gestió i anàlisi de dades per a la presa de decisió.

A més és un curs 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

PLACES DISPONIBLES:

  • Treballadors en actiu: 70%
  • Aturats inscrits al SOC: 30%

 

NIVELL DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL: 1

REQUISITS D’ACCÉS:

  • No es requereixen acreditacions/titulacions. No obstant això, s’han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius

Objectiu general:

  • Oferir una visió teòrica i pràctica de les tecnologies i mètodes per l’exploració de manera innovadora de grans fons de dades obertes.

Objectius específics:

  • Plantejar les oportunitats de l’aplicació de la metodologia i tecnologies Big Data i els requeriments per la seva implantació, fent un recorregut per les tècniques més comunes per la recollida, anàlisi i visualització de grans volums de dades no estructurades.
  • Proporcionar pistes de com innovar en els processos socials i productius per superar limitacions dels plantejaments actuals.

Continguts

1. Introducció a Big Data. La cadena de valor. Ecosistema d’eines per Big Data.
2. Introducció a estadística per Big Data
3. Introducció a programació per Big Data
4. Ingesta i preparació de dades. Infraestructura i eines emprades
5. Procediments per l’anàlisi de dades
6. Explotació i visualització de dades