fbpx
  • Itinerari ADGG0208 - Activitats administratives en la relació amb el client
  • Família CP
  • Durada 60 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “ADGG0208- Activitats administratives en la relació amb el client”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Identificar els components de l’equipament de sistema d’arxius -equips informàtics, sistemes operatius, xarxes, elements i contenidors d’arxiu.

C2 Utilitzar les prestacions dels sistemes operatius i d’arxiu d’ús habitual en l’àmbit organitzacional, creant i mantenint una estructura organitzada i útil als objectius d’arxiu plantejats aconseguint la seva optimització.

C3 Aplicar les tècniques de registre i arxiu de la informació, pública i / o privada, que facilitin l’accés, la seguretat i la confidencialitat de la documentació en suport paper.

C4 Executar els procediments que garanteixin la integritat, seguretat, disponibilitat i confidencialitat de la informació.

C5 Utilitzar les prestacions bàsiques i assistents d’aplicacions informàtiques de bases de dades per a l’obtenció i presentació d’informació, creant les consultes, informes i altres objectes personalitzats en funció d’unes necessitats proposades.

Continguts